Attribution, betegnelse for psykologiske processer, der har til formål at forklare eller begrunde udfaldet af en situation ved at henvise enten til forhold hos personen eller forhold i situationen. Hvis en person ikke har kunnet klare en opgave, kan vedkommende fx begrunde det med, at "jeg er dum", "jeg er uoplagt" (indre attribution), eller at "opgaven var urimeligt svær", "det er ikke fair!" (ydre attribution).