Attila, våbenfrakke for især husarer med snorebesætning over brystet efter tyrkisk forbillede. Snorelukningen har siden 1500-t. periodisk været stærkt toneangivende for civilt tøj. Se uniform, klædedragt.