Atthidografer, oldgræske historieskrivere, der skrev Athens og Attikas historie i årbogsform. Ligesom i andre historiografiske genrer blev hovedvægten lagt på samtidshistorien, men i modsætning til den øvrige historieskrivning, der fortrinsvis fokuserede på politiske og militære begivenheder, skrev atthidograferne også om sociale, forfatningsmæssige og religiøse institutioner. De vigtigste repræsentanter er Hellanikos (400-t. f.v.t.), Androtion (ca. 410-ca. 340 f.v.t.) og Filochoros (ca. 340-ca. 260 f.v.t.).