Attacheret, person, som Hofmarskallatet hhv. Udenrigsministeriet ved officielle besøg af statsoverhoveder og regeringschefer m.fl. udpeger til bl.a. at ledsage dem under besøget.