atomvåbenfri zone

Atomvåbenfri zone, geografisk afgrænset område, hvorpå der ved traktat er forbud mod at udvikle, producere, stationere og anvende atomvåben. Formålet er at hindre spredning af atomvåben. Politisk begrundes forslag om atomvåbenfrie zoner med, at det drejer sig om foranstaltninger, der skaber tillid i fredstid og/eller beskyttelse mod angreb med atomvåben i krigstid. Trods indgående behandling i bl.a. FN findes der ingen alment accepteret definition af eller faste krav til atomvåbenfrie zoner.

Siden slutningen af 1950'erne har der været fremsat en del forslag om oprettelse af atomvåbenfrie zoner i forskellige regioner og verdensdele, herunder i Norden. Ved Antarktis-traktaten, der trådte i kraft i 1961, blev Antarktis demilitariseret. Traktaten om Forbud mod Kernevåben i Latinamerika (Tlatelolco-traktaten) trådte i kraft i 1968; i to tillægsprotokoller forpligter atommagterne sig til at respektere zonen og til ikke at anvende eller true med at anvende atomvåben mod medlemsstaterne. Traktaten om en Atomfri Zone i det Sydlige Stillehav (Rarotonga-traktaten) trådte i kraft i 1986. Den overlader spørgsmål om transit og besøg af skibe og fly, der medfører atomvåben, til de underskrivende landes egen afgørelse; hverken Frankrig, USA eller Storbritannien har underskrevet Rarotonga-traktatens tillægsprotokoller, men USA og Storbritannien har tilkendegivet, at de ikke vil handle i strid med traktaten.

Beslægtet med traktaterne om atomvåbenfrie zoner er de to traktater, der forbyder placering af atomvåben og andre masseødelæggelsesvåben i det ydre rum og på eller under havbunden.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig