Atomreaktor, kernereaktor, anlæg, i hvilket der foregår en kontrolleret kædeproces af kernespaltninger (fissioner).