Atomenergi, kerneenergi, den energi, der frigøres ved spaltning af atomkerner.