Atmolyse, (gr. atmo- + -lyse), mekanisk adskillelse af blandede luftarter.