Atmologi, (gr. atmo- + -logi), læren om fordampning.