Sammensætningsleddet atmido- bruges i betydningen 'damp-' eller 'fordampnings-'. Leddet indgår i fx atmidometer.