Athensk betyder ‘som vedrører Athen’ eller ‘som vedrører athenere’.