Atanatisme er et græsk ord for tro på sjælens udødelighed.