Asyndetisk, ikke forbundet; det modsatte af polysyndetisk.