Asymptote, (af gr. a- 'u-' og sym-ptotos 'sammenfaldende'), inden for matematik en linje knyttet til en kurve, der strækker sig i det uendelige. Kurvens punkter kommer vilkårligt nær ved asymptoten uden nødvendigvis at have fællespunkter med den.