Astronomisk navigation, navigationsmetode, hvorved et skibs position udregnes på basis af observation af kendte himmellegemer. Metoden anvendes under sejlads, når navigatøren ikke har landkending. Siden midten af 1900-t. er astronomisk navigation i nogen grad blevet erstattet af elektronisk navigation. Se navigation.