Associeringsaftaler, aftaler, der indgås mellem fx EU og tredjelande med henblik på at forbedre disses muligheder inden for områder som handels- og bistandspolitik samt inden for politiske relationer i øvrigt.