Associere, (af lat. associare, af ad- + sociare forene, af socius forbunden, forbundsfælle), forbinde; forene; sammenslutte.