Associationstest, test, der undersøger, hvad en person forbinder med fx et fænomen eller et navn. Associationstest anvendes i markedsanalyser for at undersøge, om fx en virksomhed eller et logo giver køberne eller de potentielle købere de tilsigtede associationer. Testtypen anvendes også i psykologiske og sociologiske undersøgelser.