Assistere, (lat. assistere stille sig ved, af ad- + sistere anbringe, sætte, stille), bistå; hjælpe; gå til hånde.