Aspirant, (af lat. præs. part. af aspirare i betydningen 'ånde, stræbe efter, søge at opnå', af ad- og spirare 'puste, ånde'), person, ansat på prøve. Ansættelse som aspirant blev indført for offentligt ansatte tjenestemænd i 1931. Varig ansættelse som tjenestemand er (1994) betinget af to års ansættelse som "tjenestemand på prøve med varig ansættelse for øje" og kan normalt først ske efter det fyldte 20. år. Se også åremålsansættelse.