Asocial adfærd, adfærd, som strider mod alment accepterede sociale eller retlige normer, se også kriminologi.