Ask price, økonomisk fagudtryk for den pris, til hvilken en sælger på en børs udbyder en vare eller et værdipapir. Se også spread.