Arvebiologi, læren om biologisk arv; oftest brugt om arvelighedsforhold hos mennesket, især læren om arvelige sygdomme. Se genetik.