Arthashastra, (sanskrit arthaśāstra), kategori af tekster fra det gamle Indien. Arthashastra-tekster er håndbøger i statsmandskunst og forskellige praktiske discipliner: forvaltning, teknik, økonomi og erhvervsliv. Artha 'materielle goder, rigdom' optræder i teksterne ofte sammen med dharma 'lov og orden' (i videste forstand i både religiøs og samfundsmæssig sammenhæng) og kama 'sansenydelse' som de tre ideale livsmål. Til hver gruppe er knyttet udførlige håndbøger. Den mest udførlige arthashastra-tekst tilskrives Kautilya.