Arrondere, (af fr. arrondir, af rond, lat. rotundus rund), afrunde; sammenlægge.