Arrivere, (af fr. arriver, af lat. ad- + ripa bred (af flod o.l.)), ankomme.