Arrha, fra romerretten betegnelse for værdigenstand eller pengesum, der overgives som tegn på, at en aftale er indgået, fx om køb eller om forlovelse (sponsalis arrha).