Arrendator, (af lat., af arrendare, rendere, af reddere tilbagegive), forpagter (i Sverige).