Arrayteleskop, (eng. array 'opstilling' og teleskop), inden for astronomi en konstruktionsmåde, hvor flere mindre radio- eller optiske teleskoper kombineres, så de fungerer som ét stort teleskop.