Arrangere, (af fr. arranger, af à + ranger ordne), ordne; tilrettelægge.