Aron ha-kodesh, (hebr. 'det hellige skab'), skab, hvori torahrullerne opbevares i synagogen, ofte placeret i den væg, som vender mod Jerusalem. Aron ha-kodesh kan være dækket af et forhæng, som i forfølgelsestider har fungeret som camouflage. Skabet står åbent på de store helligdage. Muligvis var aron ha-kodesh oprindelig en beholder, man kunne flytte rundt med.