Arminianere, tilhængere af Jacobus Arminius' linje i de diskussioner om prædestinationen, der fandt sted i Holland i beg. af 1600-t. De kaldes også remonstranter efter den remonstration (dvs. modforestilling), som de fremlagde i 1610; her gjorde de bl.a. gældende, at mennesket er i stand til at afvise den frelsende nåde. Arminianernes opfattelse blev kædet sammen med ønsket om religiøs tolerance, og den vandt indpas i adelens og borgernes republikanske miljø. Herved knyttedes arminianernes skæbne til det politiske spil: Statholderen, der var støttet af den brede befolkning, som var strengt calvinistisk, indkaldte til en nationalsynode i Dordrecht 1618-19, hvor arminianske synspunkter blev fordømt. Det var landflygtige arminianere, der 1621 under hertugen af Gottorps beskyttelse grundlagde byen Frederiksstad/Friedrichstadt i Sydslesvig. Arminianernes opfattelse levede videre i en selvstændig kirke og fik indflydelse i England, bl.a. på John Wesleys metodisme.