Armamentarium, (af lat. arma 'våben' og -ment og -arium, der betegner opbevaringssted), romersk tøjhus. Armamentarium er bevidnet allerede i 1. årh. f.Kr., men forbindes normalt med kejsertidens legionslejre, hvor våben blev opbevaret i en række små rum i en lejrs hovedkvarter, principium.