Arksignatur, Et lille tal (i gammel tid et bogstav) trykt i bøger nederst på første bogside af hvert trykark som anvisning på hvordan trykarket skal falses til et læg i bogens format - og tillige for at bogbinderen kan placere lægget på rette sted i rækkefølgen af de læg, der skal indbindes til den færdige bog. I vore dages maskinfalsede bøger optræder arksignaturerne enten ikke, eller evt. skjult i bogens false.