Arkivsekretærer, indtil 1919 de medarbejdere i statens arkiver, som nu betegnes arkivarer. Siden 1968 er arkivsekretærer den gruppe tjenestemandsansatte arkivmedarbejdere, som efter en fireårig praktisk og teoretisk uddannelse i arkivkundskab, afsluttet med eksamen, har opnået fast ansættelse ved statens arkiver.