Arkivar, (af lat. archivarius), embedsmand ved et arkiv.