Arkeli, (forvanskning af fr. artillerie artilleri), ældre betegnelse for våbenkammer i fæstninger og skibe.