Arkado-kyprisk er en græsk dialekt, der i antikken taltes både i Arkadien og på Cypern. Dialekten kendes mest fra indskrifter fra 400-tallet til 100-tallet f.v.t. Den arkadiske gren er udelukket fra havet af andre dialekter, og den geografiske fordeling forklares oftest med, at nogle, der talte arkado-kyprisk, udvandrede til Cypern, før adgangen til havet blev spærret, vel af den doriske indvandring. Arkado-kyprisk udviser flere slående ligheder med mykensk, og indskrifterne i den kypriske gren er affattet i en skrift, der minder meget om linear B.