Argumentum e silentio, (lat. 'argument ud fra (kildernes) tavshed'), i historisk kildekritik en slutning, der går ud på, at et fænomen (en begivenhed eller tilstand) ikke har fundet sted, fordi kilderne intet siger herom. En forudsætning for at slutte således må være, at fænomenet er af en sådan art, at det — hvis det har fundet sted — må forventes at have sat sig spor. Slutningsmåden betragtes almindeligvis som problematisk, fordi der kan være mange årsager til 'kildernes tavshed'.