Argument, i sprogvidenskab obligatorisk semantisk led, der knytter sig til et prædikat. Et prædikat kan have 1-3 argumenter afhængigt af dets valens.