Argument, i matematikken den uafhængige variabel for en funktion. Argumentet af et komplekst tal z ≠ 0 er vinklen θ fra den reelle akse til den ved tallet bestemte halvlinje gennem 0. Se komplekse tal.