Arete er et græsk filosofisk begreb, der rummer betydningerne dyd, dygtighed og duelighed. Det oversættes almindeligvis med godhed eller dyd.