arealbidrag

Arealbidrag, den mængde stof, der strømmer ud i vandløbene fra det opland, de afvander. Især anvendes arealbidrag om den mængde kvælstof og fosfor, der strømmer ud fra marker og naturområder. Stofferne kommer med udsivende grundvand, afstrømning fra overfladen og gennem dræn.

Størrelsen af kvælstofs og fosfors arealbidrag er stærkt afhængig af jordbund, topografi og arealanvendelsen i oplandet. Kvælstofs arealbidrag er stort fra dyrkede landbrugsarealer, mens det er lille fra naturområder. Omkring årtusindskiftet strømmede der fra naturområder 2-3 kg N/ha/år. Fra marker på sandjord var arealbidraget 12 kg N/ha/år, mens det fra marker på lerjord var 21 kg/ha/år.

Se også landbrug (forurening).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig