Archont, øvrighedsperson i Athen i oldtiden. Se archonter.