Arbor felix og arbor infelix, (lat. 'lykketræ' og 'ulykkestræ'), ; i romersk religion havde forskellige træarter kultiske funktioner og blev i denne forbindelse klassificeret som hhv. felix og infelix. Vestalinderne, gudinden Vestas præstinder ved Forum i Rom, tændte deres ild med ved fra et arbor felix. Arbor infelix-arter med sorte eller røde frugter brugtes som galge, og veddet blev brugt ved afbrændingen af ulykkesbringende misfostre.