Arbitragør er et fransk ord for en, der driver arbitrageforretninger.