Arbejdsspænding, den elektriske spænding eller det spændingsinterval, et elektrisk apparat eller kredsløb er designet til at fungere ved. For fx en forstærker betegner det spændingen i forstærkerens arbejdspunkt, dvs. den spænding, signalet varierer omkring, se forstærker.