Arbejdsskole, undervisningsmetode, der lægger vægt på elevmedbestemmelse og manuelle arbejdsformer, inspireret af pædagoger som J.H. Pestalozzi, J. Dewey mfl.