Arbejdspladsvurdering, APV, lovpligtig gennemgang af virksomheders sikkerheds- og sundhedsforhold, indført i 1998 i henhold til et EU-direktiv. Arbejdsmiljøreglerne kræver, at samtlige virksomheder gennemfører en arbejdspladsvurdering på alle deres arbejdspladser, så resultaterne heraf foreligger i skriftlig form. Virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation eller ansatte skal inddrages i processen. Arbejdspladsvurderingen skal indeholde en handlingsplan for de arbejdsmiljøproblemer, der er blevet konstateret, og som ikke kan løses umiddelbart. Ajourføring af arbejdspladsvurderingen skal foretages, når der sker ændring af betydning for arbejdsmiljøet, dog senest hvert tredje år.