arbejdsmiljø (Strafansvar)

Arbejdsmiljø (Strafansvar), Arbejdsmiljøloven og de dertil hørende administrative forskrifter fastlægger en række pligter for arbejdsgivere, ledere, ansatte mfl. Overtrædelse af disse regler er belagt med straf. Blandt de hyppigste overtrædelser kan nævnes manglende sikkerhed i forbindelse med stillads- eller jordarbejde, mangelfuld afskærmning af farlige maskiner samt tilsidesættelse af reglerne om hviletid for chauffører.

Arbejdstilsynet varetager kontrollen. Den foregår som regel i samarbejde med virksomhederne, men til tider udstedes påbud eller forbud. Siden 1987 har det været muligt på lige fod med private arbejdsgivere at idømme statslige og kommunale virksomheder bødeansvar for arbejdsmiljøkriminalitet. I 2001 blev der skabt hjemmel til at lade visse overtrædelser af Arbejdsmiljøloven afgøre med administrative bøder efter principper svarende til dem, der gælder for politiets bødeforlæg. Det forudsættes, at overtrædelserne er klare, at sagerne er ukomplicerede og ikke frembyder bevismæssige tvivl, samt at den pågældende erklærer sig skyldig og er indforstået med afgørelsesmåden. Formålet var at skærpe agtpågivenheden ved at opprioritere anvendelsen af bøder for overtrædelse af formelle regler, fx forsømmelse af at udarbejde en arbejdspladsvurdering, samt for manglende medvirken til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, fx hvis ansatte og arbejdsledere på trods af arbejdsgiverens instrukser og kontrol ikke sørger for, at personlige værnemidler samt sikkerhedsudstyr, som er stillet til rådighed, også bruges.

Frihedsstraf er endnu ikke anvendt på arbejdsmiljøområdet. Den højeste bøde hidtil har været på 300.000 kr. Ved en lovændring i 1997 blev den generelle strafferamme i Arbejdsmiljøloven hævet til fængsel i indtil to år. Formålet hermed var at opnå en stigning i bødestraffene, som siden da er blevet fordoblet. En standardbøde for en virksomhed er i 2002 på 20.000 kr. med 5500 kr. i tillæg for hver skærpende omstændighed. Bødeniveauet er 1000 kr. pr. ansatte og 2000 kr. for arbejdsledere.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig